В Асеновград раздават дръвчета, храсти и цветя за посев

Община Асеновград предоставя дръвчета, храстовидна растителност и цветя на желаещите да си засадят пред къщи, в двора или на обществено място, съобщиха от общинския прецентър. Инициативата е на кмета д-р Емил Караиванов и e израз на хуманната идея за съхраняването на живота на Земята. „Нека да работим заедно за намаляването на въглеродния диоксид в атмосферата чрез засаждането на дървета!“, призовават от администрацията.

Всеки, които проявява интерес може да попълни заявление до кмета на Община Асеновград за предоставяне на посев до 15 март 2016 г. В стая 414-отдел „Екология” на Общината желаещите ще получат информация, относно правилното място на засаждане и вида растителност, която е подходяща за определения терен.

В момента Общината разполага с фиданки за иглолистни и широколистни дървета, храсти, тревна смес, сезонни и многогодишни цветя.

Подобни статии

Top