В кои детски градини в Пловдив има свободни места

В кои детски градини има свободни места в Пловдив

За класирането на 8 юли 2014 г. за прием на децата в детските заведения (трето класиране за първа възрастова група) кандидатстваха 278 деца за първа група за следващата учебна година. Класирани са 137 от родените през 2011 година, като останалите 141 могат да участват в следващите класирания.

Родителите трябва да са спокойни, защото след третото класиране остават незаети 207 места за най-малките в детските градини, т. е. местата са повече от кандидатстващите. Само в два района – „Южен“ и „Северен“ местата са по-малко от чакащите прием.

Разбираемо е желанието на родителите за избор на детското заведение, което е най-близо до дома им и затова Община Пловдив търси решение за районите с недостиг на места.

Информираме родителите на децата, които все още не са класирани, че по-голям брой незаети места има в:

– в район „Западен“ – ЦДГ „Звезда“ и ЦДГ „Елица“;

– в район „Тракия“ – ЦДГ „Белослава“, ЦДГ „Кремена“ и филиала на ЦДГ „Червената шапчица“;

– в район „Централен“ – ОДЗ „Зора“;

– в район „Източен“ – филиала на ЦДГ „Биляна“, ЦДГ „Наталия“, ЦДГ „Ружа“ и др.

По-подробна информация за свободните места за следващото класиране, което е на 24 юли, заинтересованите ще намерят след 15 юли на интернет-адреса на Системата за прием http://dz-priem.plovdiv.bg/. За това класиране вече ще бъдат обявени свободни места и за родените през 2010 година деца, които ще кандидатстват за втора възрастова група.

През месец август са предвидени още две класирания (на 12 и 28 август), на които се очаква да бъдат обявени и повече места за яслените групи, защото родените през 2011 година ще постъпят в детските градини и ще освободят места за по-малките.

С конкретните данни за датите и сроковете за тези класирания родителите могат да се запознаят от Графика да дейностите, който е публикуван в раздела с нормативните документи на интернет-страницата на Системата. От септември до края на годината ще има още 6 класирания, на които ще бъдат запълвани свободните места за всички възрасти.

Напомняме на родителите на децата, родени през 2008 и 2009 година, че децата им подлежат на задължителна предучилищна подготовка през 2014/2015 учебна година. За тях има две възможности: целодневни подготвителни групи в детските градини и целодневни и полудневни подготвителни групи в училищата.

С цел по-лесното интегриране на децата към образователния процес със съдействието на Община Пловдив през септември ще отворят врати нови целодневни групи в четири училища на града:

– СОУ „Хр. Г. Данов“ – район „Северен“;

– СОУ „К. Величков“ – район „Южен“;

– ОУ „К. Честеменски“ – район „Централен“;

– ОУ „В. Левски“ – район „Източен“.

Освен новата материална база, съобразена с всички съвременни изисквания за децата в предучилищна възраст, другото предимство за родителите е фактът, че за посещението в тези групи няма да се заплащат такси.

На децата ще бъде осигурена храна и следобеден сън и преходът към обучението в първи клас за тях ще е по-плавен и безпроблемен. Записването в целодневните групи в училищата не е обвързано със Системата за прием, а става на място в учебните заведения.

 

 

Подобни статии

Top