В кои детски градини в Пловдив има свободни места

По-голямата част от децата, кандидатстващи за прием в първа възрастова група за следващата учебна 2014/2015 година, вече са записани в детските градини на град Пловдив. С класираните на 24 юли деца, обхванатите от тази възраст стават 2486.

Все още има кандидатстващи 124 деца, които не са класирани в желани от тях детски заведения. От Община Пловдив уведомяват родителите на тези деца, че и след настоящето класиране все още има над 140 места, които ще бъдат обявени за следващото класиране. Резултатите от него ще бъдат публикувани на 12 август 2014 г., а срокът за обявяване на свободните места е 04.08.2014 г.

Освен места за 3-годишните деца, на следващото класиране ще бъдат обявени места и за другите възрастови групи. Като цяло в детските градини има достатъчно места за всички деца, които кандидатстват за прием. Проблемът е, че не всяко дете може да бъде прието в най-желаното детско заведение. Затова и 66 от децата, които кандидатстват за прием, вече са записани, но участват с разрешение за преместване в друга детска градина.

За улеснение на родителите, от общината предоставят информация за заведенията, в които има най-много свободни места, а именно:

– в район „Западен“: ЦДГ „Звезда“, ЦДГ „Елица“ и ОДЗ „Боряна“;

– в район „Тракия“: ЦДГ „Белослава“, ЦДГ „Еделвайс“ и филиала на ЦДГ „Червената шапчица“;

– в район „Централен“: ОДЗ „Зора“;

– в район „Източен“: филиала на ЦДГ „Биляна“, ЦДГ „Наталия“, ЦДГ „Лилия“, ЦДГ „Родина“, ЦДГ „Ружа“ и др.

От общината отново обръщат внимание на родителите на родените през 2008 и 2009 година деца, че съгласно чл.20 от Закона за народната просвета децата им подлежат на задължителна предучилищна подготовка преди постъпването им в първи клас. Община Пловдив осигурява на тези деца освен целодневните групи в детските градини, целодневни и полудневни подготвителни групи в училищата.

Специален интерес за родителите представляват новите целодневни групи в СОУ „Хр. Г. Данов“ – район „Северен“, СОУ „К. Величков“ – район „Южен“, ОУ „К. Честеменски“ – район „Централен“, и ОУ „В. Левски“ – район „Източен“, в които все още има свободни места. Там приемът не е обвързан с електронната система, а е на място в училищата. Освен осигурената нова материална база, храна и условия за следобеден сън, за посещението в тези групи няма да се заплащат такси.

Родителите на най-малките деца, кандидатстващи за прием в яслените групи, могат да бъдат успокоени с информацията, че на предстоящите до края на годината класирания ще бъдат поетапно запълвани освободените от 3-годишните места. Затова е важно да проследяват, съгласно утвърдения График, публикуваните свободни места и да участват в подходящите за тях класирания. Подробните данни се публикуват на интернет страницата на Системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/.

 

 

 

 

Подобни статии

Top