В Пловдив отбелязват Международния ден за борба с трафика на хора

Местната комисия за борба с трафика на хора, както и доброволци от Български Червен кръст – Пловдив ще вземат участие в Международната кампания „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), която се провежда във връзка с Международния ден за борба с трафика на хора – 30-ти юли.

В тази връзка днес в Пловдив ще се проведе кръгла маса на тема „30 юли – Международен ден за борба с трафика на хора. Реални параметри, рискове и резултати“. На форума ще присъства секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова и представители на много институции, които активно работят по проблема.

Паралелно с организираната кръгла маса, в Цар Симеоновата градина ще бъде изграден информационен център. Доброволците ще проведат кратка анкета със случайни минувачи с цел да се провери до каква степен обществеността е информирана относно явлението трафик на хора.  Също така ще се разпространяват брошури, ще се предоставя информация по проблема с трафика на хора, ще разясняват методите за въвличане и ще се апелира към подкрепа за жертвите на трафика на хора. Всеки, който желае да покаже своята съпричастност ще бъде фотографиран със знака на кампанията „Синьо сърце“ – сключени ръце под формата на сърце. Нека на този ден да изразим своята солидарност към жертвите на трафик на хора, като им върнем най – ценното, което трафикантите са ограбили от тях –  надеждата.

Главата цел на организираната кръгла маса е да се увеличи осведомеността на обществото за проблемите на трафика на хора, да се привлекат необходимите структури и да се засили сътрудничеството между тях. Надяваме се, че дискусията ще се окаже полезна за по-успешната борба с трафика на хора, както в частност на регионално ниво, така и на национално.

През 2013 г. на 46-та среща на Общото събрание на Комитета по социални, хуманитарни и културни въпроси към ООН обяви 30 юли за Международен ден за борба с трафика на хора. Чрез приетата резолюция се заявява, че този ден е необходим, за да се „повиши информираността, относно ситуацията с жертвите на трафик и за да се насърчават и защитават техните права“. Международният ден за борба с трафика на хора е своеобразен призив за действие, с цел да се сложи край на тази престъпна дейност и да се даде надежда на жертвите, които често живеят непризнато сред нас. Причините за това се крият в крайната бедност, утвърденото неравенство и липсата на образование, от които трафикантите се възползват.

Жертвите на трафик, които имат късмета да бъдат освободени се нуждаят от помощ, за да възстановят правата си и да се реинтегрират в обществото.

По данни на ООН близо 20 % от жертвите на трафик на хора в Европа и Централна Азия са деца. От всички случаи на трафик 80% засягат сексуалната експлоатация. Международната организация на труда изчислява жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация на 2,4 милиона души в целия свят.

За повишаване чувствителността и съпричастността към жертвите на трафик на хора, Службата за борба с наркотиците и престъпността към ООН (UNODC), провежда в световен мащаб инициативата: кaмпания „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”).

Кампанията стартира през 2014 г. , за да повиши информираността относно трафика на хора, както и да предостави възможността на всеки един да покаже солидарността си към жертвите на това престъпление.

Подобни статии

Top