В Световния ден на околната среда институции и студенти почистиха Ловния парк в Пловдив

Под мотото „Отпадъците са ресурс“.

В Световния ден на околната среда – 5 юни се проведе акция по почистване на отпадъци от Ловния парк в град Пловдив под мотото „Отпадъците са ресурс“. В инициативата се включиха експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и на община Пловдив, както и студенти, изучаващи специалност „Екология“ от Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ заедно с тяхната ръководителка д-р Славея Петрова.

Сформираният екип обходи обширния горист терен и крайречните пешеходни пътеки между река Марица и Гребната база, където съчетанието на естествена растителност, чист въздух и вода е привлекателно място за пловдивчани за разходка, практикуване на риболов, по-екстремно колоездене.

За съжаление доброволците се убедиха, че някои от хората „забравят“ да отнесат отпадъците си до регламентираните за това места, което освен, че създава неестетични гледки в градската среда, засяга и екосистемата. Само за няколко часа бяха събрани 50 чувала битови отпадъци (основно опаковки, бутилки, кенчета от напитки), като хартиените, пластмасовите и стъклените бяха ръчно сепарирани.

Директорите на РИОСВ – Пловдив и на дирекция „Опазване на околната среда“, Ивайло Йотков и Василка Чопкова отправят апел към гражданите на красивия Пловдив да събират отпадъците си разделно и да ги изхвърлят в осигурените от общината цветни контейнери.

Целта е все по-голям дял да се рециклира и все по-малък да се депонира. Отпадъците са ценен ресурс и тяхното неоползотворяване ни струва скъпо.

Районът на почистването е подбран неслучайно. Миналият месец оттам община Пловдив под контрола на екоинспекцията извози 5 140 кг нерегламентирано струпани отпадъци след получен граждански сигнал. РИОСВ – Пловдив планира да организира подобни активности и в други градове на територията на област Пловдив в партньорство с общини и други заинтересовани организации и групи.