В „Тракия“ репатрират излезли от употреба коли

Вдигат старите коли в Северен

Поредна акция за репатриране на излезли от употреба МПС-та ще се проведе днес на територията на район „Тракия“. Принудително ще бъдат репатрирани колите, собствениците на които не се изпълнили поставеното предписание в законоустановения срок от 90 дни. Те следва да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми.

От началото на 2015 г. са съставени  111 броя предписания към собствениците за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства и принудително репатрирани – 24 броя МПС.

Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Тракия“ е 032/682 323.

Подобни статии

Top