В „Централен“ продължават мерките срещу излезли от употреба автомобили

Администрацията на район „Централен“ състави още четири предписания към собственици за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, паркирани по тротоари, улици, площадки, открити обществени паркинги, зелени площи или други терени държавна или общинска собственост.

Собствениците имат законоустановен срок от 90 дни, в който следва да преведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми.

В следствие на неизпълнени такива предписания на 23.03.2016 г.  се проведе акция за репатриране на МПС-та, излезли от употреба. Бяха преместени и транспортирани до площадка за временно събиране и съхранение на ИУМПС, находяща се на ул. „Георги Бенев” № 4, гр. Пловдив следните автомобили:

МПС марка „Деу”, модел „Нексия”, цвят тъмнозелен металик, адрес на последно паркиране: гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” срещу № 19.

МПС марка „Ягуар”, цвят сив, адрес на последно паркиране:  гр. Пловдив, ул. „Сан Стефано” срещу № 91.

МПС марка „Волво”, модел „460”, цвят черен, адрес на последно паркиране: гр. Пловдив, ул. „Хаджи Поптилев” № 4.

МПС марка „Сузуки”, модел „Суифт”, цвят жълт, адрес на последно паркиране: гр. Пловдив, ул. „Трудовак” № 5.

След изтичане на 14 дневен срок от репатрирането, непотърсените автомобили съгласно нормативната уредба, ще бъдат разкомплектовани.

Продължават дейностите по премахването на незаконни гаражи, стационарни преместваеми обекти и излезли от употреба моторни превозни средства в район „Централен”.

 

Подобни статии

Top