Географ разказва с фотоси за пътешествия и приключения в Асеновград

Издателство БУЛВЕСТ 2000 гостува на Градска библиотека ”Паисий Хилендарски” в Асеновград с фотоизложбата на проф. Румен Пенин „Географията – пътешествие и приключение”, посветена на 125 години от основаването на Софийския университет, 50-годишнината на Геолого-географския факултет и 40-годишнината на катедра „Ландшефтознание и опазване на природната среда”. Изложбата ще бъде открита днес от 14 ч.

Като неуморен пътешественик и изследовател, проф. Пенин неизменно документира с помощта на фотообектива многобройните си срещи с природата, различните човешки общности и техните традиции, улавя атмосферата на близки и далечни страни. През 2004 г. с част от изображенията от тази богата колекция е съставена първата му самостоятелна изложба, представена в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет.

Проф. Румен Пенин е ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. Автор и съставител е на поредицата от географски книги „География на континентите и океаните”, „География на Африка“, „География на Южна Америка“, „География на Северна Америка“, „Природна география на България“ и др. на издателство Булвест 2000. Консултант по редица картографски издания на издателство „Атласи”, „Картография” и др. Участник е в националната комисия по изработване на Държавни образователни изисквания за екологично образование и възпитание по география към МОМН. Консултира също GEF-Проект за опазване на биологичното разнообразие – Програма по природозащитно обучение в района на национални паркове „Централен Балкан” и „Рила” (1998–2000 г.), както и няколко екологични проекта в областта на опазването на биологичното разнообразие и природозащитното образование, програмата МАТРА и др. Участва в Комисията по разработване на Национална стратегия за устойчиво развитие на Република България за редица общини.

Проф. Пенин участва в редица международни и национални конгреси, симпозиуми, в няколко международни научни географски експедиции и проекти. Бил е част от колективите за разработване на проекти, свързани с екологичните проблеми и оптимизирането на природната среда в районите на Враца, Сливен, Бел, Златица–Пирдоп, Земен, Благоевград, Бургас и др. Участвал е и в колективи за провеждане на експедиционни ландшафтни проучвания по научни проекти към ГГФ в Рила, Беласица, района на връх Миджур и др.

Подобни статии

Един коментар

  1. Димитър Здравков написа:

    Професорът бе мой преподавател в Университета. Рядко ерудиран човек, който прави незабравими лекции и особено взискателен към студентите си. Желая му здраве и пак да гостува в Асеновград.

Top