Георги Стаменов гостува на Съюза на слепоглухите в „Централен“ (СНИМКИ) - DC news

Георги Стаменов гостува на Съюза на слепоглухите в „Централен“ (СНИМКИ)

Административното ръководството на район „Централен“ в лицето кмета Георги Стаменов и заместниците му Деница Чингарова и Борислав Стаматов уважиха инициатива на Съюза на слепоглухите в Пловдив.

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов приветства домакините и ги увери, че сътрудничеството между администрацията и тяхната организация ще продължи и в бъдеще. „Община Пловдив е една от най-социалните общини в България. Само в първия мандат на управление на кмета инж. Иван Тотев броят на социалните услуги бе увеличен двойно и те вече достигат 50“, подчерта Георги Стаменов.

В подкрепа на думите си той посочи, че в края на миналата година в Министерството на труда и социалната политика бе подписан договорът по проект „По-добър живот“, процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Централен“.

Подобни статии

Top