Гимназията по туризъм вече е собственик на държавен имот

Правителството предостави имот – публична държавна собственост, в управление на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Пловдив. Имотът включва учебна сграда на три етажа, общежитие на четири етажа и физкултурен салон, които се ползват от гимназията от 2001 г. съвместно с друго училище.

Предоставянето на правото на управление върху имота на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ се налага поради включването ú по проект за обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура. С решението се дава възможност да се извърши цялостен ремонт на училищния имот чрез дейностите по проекта, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, по която МОН е бенефициент.

Подобни статии

Top