Гласуват безлихвен заем от бюджета за заплати на социални работници

Какво е да си личен асистент

Временен безлихвен заем в размер на общо 10870 лева ще отпусне общината от бюджета си за заплати на социалните работници, ангажирани по проекта „И аз имам семейство“. Дейностите са делегирани от държавата и възнагражденията на професионалните приемни родители и социални работници от екипа по приемна грижа, както и месечната издръжка на децата, настанени в приемни семейства, се превеждат на общината от Агенцията за социално подпомагане до 25-то число на месеца. Тъй като парите за януари 2015-та ще се забавят, се налага прехвърлянето на тези пари към извънбюджетната сметка. Те ще бъдат възстановени в общинската хазна веднага след получаване на месечния трансфер от Агенцията.

Други 14 хиляди лева трябва да бъдат изплатени за заплати, разходи за ток и храна за КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ по проекта „Да приемем всяко едно дете“.

Същата процедура ще бъде извършена и за проекта „Подкрепа за достоен живот“. По него досега са минали 28 междинни искания за плащане в размер на 3 131 601 лева. В момента се извършва проверка на 29-я междинен отчет, а докато това стане, трябва да бъдат изплатени заплатите на 181 лични асистенти и екипа за управление на проекта за декември, миналата година. Сумата е в размер на 92 389 лева и трябва да бъде отпусната като безлихвен заем от общинския бюджет. Впоследствие тя ще бъде възстановена на местната хазна от Агенцията за социално подпомагане.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top