Гласуват безлихвен заем от бюджета за заплати на социални работници

Какво е да си личен асистент

Временен безлихвен заем в размер на общо 10870 лева ще отпусне общината от бюджета си за заплати на социалните работници, ангажирани по проекта „И аз имам семейство“. Дейностите са делегирани от държавата и възнагражденията на професионалните приемни родители и социални работници от екипа по приемна грижа, както и месечната издръжка на децата, настанени в приемни семейства, се превеждат на общината от Агенцията за социално подпомагане до 25-то число на месеца. Тъй като парите за януари 2015-та ще се забавят, се налага прехвърлянето на тези пари към извънбюджетната сметка. Те ще бъдат възстановени в общинската хазна веднага след получаване на месечния трансфер от Агенцията.

Други 14 хиляди лева трябва да бъдат изплатени за заплати, разходи за ток и храна за КСУ „Св. Св. Константин и Елена“ по проекта „Да приемем всяко едно дете“.

Същата процедура ще бъде извършена и за проекта „Подкрепа за достоен живот“. По него досега са минали 28 междинни искания за плащане в размер на 3 131 601 лева. В момента се извършва проверка на 29-я междинен отчет, а докато това стане, трябва да бъдат изплатени заплатите на 181 лични асистенти и екипа за управление на проекта за декември, миналата година. Сумата е в размер на 92 389 лева и трябва да бъде отпусната като безлихвен заем от общинския бюджет. Впоследствие тя ще бъде възстановена на местната хазна от Агенцията за социално подпомагане.

 

Подобни статии

Top