Гласуват 300 000 лева за нови обекти в Асеновград

а в Асеновгрд

С близо 300 хиляди лева се завишава бюджетът на Асеновград. Шест нови обекта очакват общинско финансиране, а на сесията си днес съветниците трябва да одобрят отпускането на парите.

Най-много средства са заложени за подмяна на съществуващия, проблемен от години водопровод, по ул. „Патриарх Евтимий” в участъка между улиците „Скалата” и „Акация.”

Ремонтът ще  струва на общината 124 хиляди лева. Двете големи гимназии и детска градина „Пролет” също влизат като нови обекти в капиталовата програма на Асеновград.

Предвидените средства са във връзка с кандидатстването на общината по ОП „Региони в растеж” и са предназначени за проектиране до работна фаза.

Проектното предложение включва рехабилитация на дворните пространства на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „Св.Княз Борис I”, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Пролет”.

За  още 7 300 лева пък общината ще си купува земя, показва справката в докладната на кмета д-р Емил Караиванов.

Така капиталовите разходи се завишават точно с 297 хиляди лева, като общината разчита основно от приходи от продажба на земя и постъпления от плувния комплекс, който от два месеца се стопанисва от ОП „Пазари и тържища”.

 

 

 

Подобни статии

Top