Глобиха двама търговци на Руския пазар за продажба на защитени птици

ptici

Експерти от РИОСВ съставиха актове на двама търговци от Руския пазар в Пловдив за продажба на защитени видове птици. Проверката бе по Закона за биологичното разнообразие. Конфискувани са общо 16 вида защитени птици, от които 5 кардарини, 1 черешарка, 1 голям синигер, 1 черен синигер, 2 червеногръдки и 6 елхови скатии заедно с клетките. Всички птици са пуснати на свобода в околностите на Пловдив. Глобите, наложени на нарушителите, са в размер до 5 хиляди лева, като допълнително на всеки брой защитен вид се налага обезщетение в размер на 40 лева.

Според Закона за биологичното разнообразие се забранява улавянето и убиването на защитени птици, преследването и обезпокояването им, особено в периодите на размножаване; унищожаването или вземането на яйца, както и разрушаването или преместването на гнезда; притежанието, отглеждането, пренасянето и търговията с тях, а също – препарирането, притежанието, пренасянето и износа им извън граница.

Проверките на експертите от РИОСВ – Пловдив ще продължат както на пазарите, така и в околностите на града, където се извършва незаконен улов на защитени видове птици.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top