Глоби за над 61 000 лева наложи РИОСВ – Пловдив през октомври

Общо 175 проверки на 156 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив през октомври. От тях 100 са извънредни. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 51 предписания.

Съставени са 6 акта за констатирани административни нарушения. Деветнадесет са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство. С тях са наложени санкции в размер на 59 000 лв. За неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни РИОСВ – Пловдив е наложила санкция в размер на 30 000 лв. на „Агрия“ АД.

Събраните от експертите на РИОСВ – Пловдив суми от санкции през октомври са в размер на 61 636 лв. От тях 11 468 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и глобени от екоинспекцията. Най-големи са приходите  за  общините Пловдив – 3 088 лв., Садово – 2 708 лв., Хисаря – 2 499 лв. и Марица – 2050 лв. Средствата могат да се използват само за реализиране на екологични проекти.

Двадесет и два са сигналите на „зеления“ телефон, по които са извършени  проверки от експертите на РИОСВ – Пловдив. Част от жалбите не са от компетентността на инспекцията и са препратени до други контролни органи за предприемане на действия.

Подобни статии

Top