Глоби за над 70 000 лева наложи РИОСВ – Пловдив през юли - DC news

Глоби за над 70 000 лева наложи РИОСВ – Пловдив през юли

Общо 172 проверки на 154 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Пловдив през юли. От тях 71 са извънредни. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 48 предписания. Съставени са седем акта за констатирани административни нарушения. Дванадесет са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство. С тях са наложени санкции в размер на 30 200 лв. За  наднормени замърсявания на компонентите на околната среда през месеца са определени две глоби в размер  на 3 860 лв. Най-голяма по размер е наложената санкция  на стъкларски завод – 2 454 лв.

Събраните от експертите на РИОСВ – Пловдив суми от санкции през юли са в размер на 70 900 лв. От тях 53 920 лв. са преведени на общините, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и глобени от екоинспекцията. Най-големи са приходите  за  общините Куклен – 44 628 лв. и Садово – 2 492 лв. Средствата могат да се използват само за реализиране на екологични проекти.

36 са сигналите на „зеления“ телефон , по които са извършени  проверки от РИОСВ – Пловдив.

 

Подобни статии

Top