Глобяват „Каменица“

По сигнали подадени от граждани РИОСВ – Пловдив състави два акта за административни нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух, които предвиждат глоби от 500 до 5 000 лева.

Пловдивчани са се оплакали от замърсения въздух, който е вследствие на разрушаване на сгради от площадката на „Пивоварна Каменица“ – намираща се на бул. „Източен“ № 65 и производствено хале, собственост на „Мони МГ“ ЕООД – намиращо се на същия булевард № 51.

Експерти от РИОСВ – Пловдив са установили следното:

За сградата на „Мони МГ“ ЕООД след получаване на сигнала, на 26.06. 2016 г. – неделя е извършена незабавна проверка от дежурния екип. За констатираното неорганизирано емитиране на прах от площадката и неефективно извършване на оросяване на фирмата, извършваща разрушителните дейности, ще бъде съставен акт за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предвидената имуществената санкция е от 500 лв. до 5000 лв. Поискана е информация от район „Централен“ за наличната проектна документация, свързана с предприетите действия по разрушаване на сградата.

За дейностите по разрушаване на „Пивоварна Каменица“ е извършена проверка на 29.06.2016 г., при която е установено, че се извършва оросяване с шлангове и водно оръдие, което не е ефективно. От площадката се емитира неорганизирано прах. Изпратена е покана до представляващите „Каменица“ АД за съставяне на акт за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Имуществената санкция, която се предвижда е от 500 лв. до 5000 лв. Експерти на РИОСВ – Пловдив извършват проверки в обекта, в резултат на които дейностите по събаряне на сградите са ограничени от 08:00 до 16:30 часа, оросяването е по-ефективно, извършва се измиване на района около площадката в края на работния ден.

Подобни статии

Top