График за прием в детските градини в Пловдив за 2015-та

От края на 2014-та година родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските заведения на община Пловдив през календарната 2015та, могат да се запознаят с публикувания на интернет-страницата на Системата за прием dz-priem@plovdiv.bg – График на дейностите. Предвидени са 19 класирания.

За родените през 2012 година деца, които навършват 3 годишна възраст през 2015 година и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2015/2016, първото класиране ще е на 30 април 2015 г.

За това класиране вече са обявени свободните места и заинтересованите родители могат да ги намерят в съответната секция на електронната страница на Системата. Вече могат да бъдат подадени и заявленията за участие в класирането.

Напомняме на родителите, че по-ранното подаване на заявление не носи предимство, а е важно да бъдат спазени крайните срокове. За първото класиране за новосформираните групи крайният срок за подаване на заявленията по електронен път е 28.04.2015 г.

За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските заведения, които са първо желание за прием. За тях крайният срок е 24.04.2015 г.

През новата учебна година очакваме да отвори врати новата сграда на ЦДГ „Мир“, която е в процес на строеж и за предвидените допълнителни групи в нея все още не са обявени свободни места. Свободни места не са обявени и за ЦДГ „Чайка“, тъй като през настоящата година предстои започване на построяването на новата й сграда.

Днес (8 януари) беше проведено първото за 2015 година класиране за прием на децата в детските градини и резултатите от него вече са публикувани. В него взеха участие 288 деца, които кандидатстваха за обявените 401 свободни места. Само 120 от тях са класирани, тъй като желанията на родителите не съвпадат с наличните свободни места.

Общинската администрация продължава да търси решения за районите „Южен“, „Северен“ и „Централен“, където все още има, макар и незначителен, недостиг на места за първа и втора възрастова група.

Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 27.01.2015 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 19.01.2015 г.

 

 

Подобни статии

Top