Данъчни ще проверяват търговци на цветя

НАП започва проверки на производители  и търговци на едро на цветя в Южна България.  Анализ на риска за укриване на печалби от произвеждащи или търгуващи с цветя и растения, е установил, че средногодишно бюджетът губи по  6,9 млн. лева от непостъпили ДДС и преки данъци от дейността в този сектор.

Експертите на НАП са пресметнали, че най–голяма за бюджета е щетата по Закона за данък върху добавената стойност – 4,4 млн. лева средногодишно. Следват загубите по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1,6 млн. лева, както и по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 953 хил. лева. В доклада се отчита още, че през анализирания период 2008 – 2010 година, рискът се е проявил при 1 231 задължени лица в страната, които представляват 54,54% от всички 2 257 лица, осъществявали доставки с цветя и растения тогава.

Целенасочени проверки и наблюдения в бранша се извършват за втора поредна година. Само на територията на НАП Пловдив през миналата година бяха ревизирани 15 производители и търговци на цветя.

Оперативните проверки се извършват в цялата страна и са първа крачка от цялостна програма за повлияването на този риск и намаляването на щетите за бюджета.

 

Подобни статии

Top