Две социални трапезарии в центъра приемат заявления до 1 декември

Две безплатни общински трапезарии, ще отворят врати за 19-та поредна година на 15-ти декември в центъра. В тях ще се предоставя топъл обяд на 400 социално слаби граждани, живеещи на територията на район „Централен”.

„За социалната услуга могат да кандидатстват лица с личен месечен доход до 275 лева от различни социални категории – пенсионери, хора в неравностойно положение, безработни, самотни родители, деца-сираци, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали и др.”, поясни кметът на район „Централен” Георги Титюков.

Хората могат да подават заявления-декларации до 01 декември (понеделник) в кметството на „Централен”.

Подобни статии

Top