Две фирми кандидати за дигитализация на културното наследство на Пловдив

Две фирми кандидатстваха за изпълнение на дейностите по проекта на общината за дигитализация на пловдивското културно-историческо наследство.  Той е на стойност 586 778 евро и ще се финансира на 100% от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта му е да се дигитализират близо 50 000 обекта от пловдивското културно-историческо наследство.

Два дигитални центъра и 4 мобилни станции ще съберат информацията за 50-те хиляди артефакта, стана ясно на отварянето на офертите днес. Председателят на комисията юристът Георги Стоилов, отвори офертите на фирмите „Вали Компютърс“ ООД и „Лирикс“ ООД. По първата позиция, която е на стойност545 201 лева, по-добрата оферта бе на „Вали Компютърс“ и бе на стойност близо 478 хиляди лева без ДДС. Освен по цена обаче, фирмите ще се състезават и по други показатели, обясниха от общината.

Втората позиция бе за доставка на 6 компютърни конфигурации и два лаптопа. За нея кандидат бе само „Вали Компютърс“, а стойността на офертата бе 18 612 лева.

За третата позиция нямаше подадени оферти. Оттук нататък комисията ще определи победителя.

Дигитализацията ще се проведе за първи път на територията на град Пловдив с цел документиране на културни обекти и културното наследство на града. Създаването на електронна база данни на паметници, археологически разкопки, книги, скулптори, предмети на бита, дрехи и различни други артефакти ще допринесе за опазването и съживяването на културното наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата, както и съхраняването му за бъдещите поколения. Ще осигури широка обществена достъпност и културен диалог, които да подчертаят европейската идентичност и ще насърчава културното многообразие, обясниха от общината.

Проектът е за срок от 13 месеца, като ще се изпълнява в партньорство между Община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален историческо музей – Пловдив, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Градска художествена галерия – Пловдив. Ще бъде назначен персонал от четиринадесет експерти.

Дигитализация от подобен мащаб на движимото и недвижимо културно наследство се предприема за първи път на територията на Община Пловдив.

Top