Двойно повече зрители посещават културните събития в Пловдив

Пловдив-2019-12

През 2015 г. официални данни на Националния статистически институт, заедно с  резултати от изследването на ПУ за изпълнение на Културната стратегия на град Пловдив, сочат изключителен прогрес на града в областта на културата.

Анализът на данните показва, че два пъти повече зрители посещават културните събития в града само за година. Секторът на визуалните и сценичните изкуства заема водещо място в страната и има амбициите и възможностите да се развива още по-динамично.

Високото качество на предлаганите спектакли и атрактивността на културните събития и фестивали освен пловдивска публика, привличат посетители от страната и чужбина, което оказва съществен принос за увеличаване на приходите от туризъм и икономическия растеж на града. Непреките приходи от култура са много по-големи от отчетените спрямо броя на публиката.

В същото време културният календар на града през последната година се е обогатил с 12 нови фестивала и редица нови и разнообразни по жанр събития, организирани за първи път през годината. Подобрената гъвкавост и жизнеспособност на реализираните проектите е резултат от политиката на община Пловдив в последните години да развива целенасочено културната си стратегия и приоритетите, заложени в нея.

Всяка година размерът на средствата за култура в общинския бюджет нарастват спрямо предходната година, като за 2015 година преминават границата от 6% от общия бюджет. Годишният ръст на средствата, отделяни за култура е: през 2012 г. – 19% спрямо 2011 година, 2013 г. – 22% спрямо 2012, и 2014 г. – 14% спрямо 2013. Като относителен дял, разходите за култура в бюджета на общината нарастват от първоначалните 4% до 6.8% през 2014 г.

В календара на културните събития на община Пловдив за 2015 година се съфинансират над 100 събития. Значителните реформи в културния календар, привличането на два пъти повече събития, развиването на нови публики и драстичните подобрения в Стария град Капана и управлението на културното наследство са сред важните постижения на общинските политики в културния сектор.

Всички тези положителни промени са в основата на спечелването на титлата Европейска столица на културата през 2019 година. Ясните цели на десет годишната културна стратегия на града давата сигурност, че Пловдив върви към успешна подготовка за най-голямата културна програна на Европейския съюз.

Водещата роля на Държавните културни институти в Пловдив от областта на сценичните изкуства в тези процеси се доказва и от сухата статистика. Трите театъра имат водещи позиции в страната в посещението на спектаклите, които организират, както и на приходите от културните продукти, които създават.

Само за първото полугодие на 2015 г. трите културни института (Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, Куклен театър Пловдив и Държавна опера Пловдив) са привлекли 110 266 посетители и са получили собствени приходи от 1 120 384 лв

Античният театър, Лятна сцена „Орфей“, откритите пространства в центъра на града, Капана Стария град, Градската градина събират над 120 000 души публика със спектаклите на Opera Open, Международния Фолклорен фестивал, Международен рок фестивал „PolineROOOCK fest 2014”, One Design Week, One Architecture Week, One Dance Week, „Стрийт мастър ‘2014” – фестивал за улична култура, Международен фестивал „Пловдив джаз фест“, „Sound of the ages“, Дни на музиката в Балабановата къща, Капана фест,и др.

Новите подходи към културата я разглеждат като фактор за развитие на творческия потенциал на гражданите, като средство за трансформация на средата (икономическа, социална, териториална, интелектуална и т.н.) и за постигане на качеството на живот.

Ролята на културните политики се насочват към спояване на социалната тъкан и промени на градската среда. В това отношение община Пловдив има проактивна политика, която се изразява както с нарастването на бюджета за култура, така и със създаването на среда и подкрепата на инициативи за прилагане на нови технологии и иновативни практики. През тази година стана ясно и че една трета от увеличаващите се туристи под тепетата пътуват с цел култура, което е с пъти над средните нива за страната.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top