Дебат за правосъдието в Пловдив

Дебат за правосъдието в Пловдив организира в Пловдив Нционална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“. Събитието е част от доброволна широка кампания в страната. В Пловдив дебатът ще бъде от 12 до 14:00 часа в Дома на Културата „Борис Христов”.

Тема на срещата са необходимите промени в конституцията на Република България, които да обезпечат ефективността на съдебната реформа. Участие във форума са поканени да вземат председателите на съдилищата в гр. Пловдив – апелативен, окръжен, районен, председателите на прокуратури – апелативна, окръжна, районна, представители на адвокатска колегия –  Пловдив, юристи, граждани, медии.

Гражданската инициатива предлага 7 идеи за дълбоки промени в правосъдната система, сред които отпадане на методическото ръководство на главния прокурор, намаляване на мандата му от 7 на 5 години, въвеждане на заместник-главен прокурор, отговорен за борбата с корупцията, който се отчита пред Висшия съдебен съвет (ВСС) и може да бъде отзоваван за несправяне със задълженията и уронване на престижа на съдебната власт. „Правосъдие за всеки” предлагат също така намаляване на мандата на ВСС от 5 на 3 години и явно гласуване при всички кадрови решения. Предложенията са вече внесени в Народното събрание, а то е длъжно да ги разгледа и да се произнесе в срок от 90 дни, на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, по който Инцативата е учредена.

Срещата е част от инициираната доброволна кампания на Инициативата сред гражданите на България в София, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, Стара Загора и други с цел разясняване на необходимостите от дълбока съдебна реформа в страната и постигането на справедлив и достъпен съдебен процес за всеки гражданин, независим съд, както и ефективна, отговорна и отчетна прокуратура.

Инициативата е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване, като задължително условие за социален и икономически просперитет. Тя не е партийно ангажирана и представлява вижданията на широк кръг общественици. „Правосъдие за всеки” покани Моника Маковей в София на 25 май 2015 г. и запозна обществеността директно на открит форум с огромния напредък в борбата с корупцията в Румъния и липсата на противодействие на корупцията в България.

Сред учредителите на Инициативата са: Велислав Величков, Михаил Екимджиев, Любомир Авджийски, Петромир Кънчев, Биляна Гяурова-Вегертседер, Атанас Славов, Гергана Върбанова, Искрен Кръстев, Деян Василев, Димо Господинов, Георги Илиев. В Обществения съвет на инициативата са личности като Мануела Малеева, Ивайло Захариев, Александър Кашъмов, Кристиан Таков, Камен Алипиев, Нели Огнянова, Александър Джеров, Антоанета Цонева и десетки други граждани.

Подобни статии

Top