Декларацията с баркод сама смята дължимия данък

Декларацията за облагане на доходите с баркод изчислява автоматично дължимия данък, след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП Пловдив.

Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg и да се попълни в режим „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.

От НАП Пловдив напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.

Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата като писмо или на място в 26 пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в териториалната дирекция на НАП.

Декларацията за облагане на доходите може да се подаде и директно по интернет с персонален идентификационен код (ПИК). Това дава възможност за ползване на отстъпка от 5% от данъка за довнасяне. От тази година всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 година по електронен път, може да ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък.

Получаването на ПИК е безплатно и става в офис на НАП по постоянен адрес на лицето.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само кода за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.

Подобни статии

Top