Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми

Физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната си данъчна декларация за 2015 година, ако тези заеми надвишават определена сума, напомнят от НАП в Пловдив и уточняват, че това не се отнася за банковите кредити.

Ако през миналата година физическите лица са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лева и към 31 декември 2015 година част от тях са останали непогасени, те следва да попълнят данъчна декларация. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2010 до 2015 година, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015-та е над 40 000 лева.

Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените такива. В декларацията за доходите, която се подава до 3 май, се посочват и предоставените парични заеми през 2015-та, ако общият им размер надхвърля 10 000 лева и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2015 година е над 40 000 лева.

Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение, което е неразделна част от образеца на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП или взета на място от офисите на Агенцията. Формулярите се подават до 3 май тази година, като в същия срок се внася и обявеният в декларацията данък за довнасяне.

 

Top