Ден на кариерата в Аграрен университет- Пловдив 

От 10:00- 14:00 часа Аграрен университет Пловдив ще бъде домакин на Ден на кариерата.

Ден на кариерата в Аграрен университет- Пловдив“  е събитие, което се организира ежегодно в университета, за да осъществи директен контакт между бизнеса, академичната и студентската общност и да създаде реални предпоставки за наемане на бъдещи професионалисти и създаване на нови контакти.

В VІІ аудитория, ет.2 – Факултет по растителна защита и агроекология, компании, институции и работодателски организации ще се презентират и ще представят своите стажантски програми и работни позиции.

Форумът дава възможност на работодателите да се срещнат със студентите и разговарят с тях в неформална атмосфера, да осъществят контакти с техните преподаватели с цел бъдещи партньорства.