Ден на отворените врати в Съдебната палата в Пловдив

„Ден на отворените врати” ще се проведе днес в Съдебната палата в Пловдив от 10 часа. Събитието се осъществява от Пловдивски апелативен, окръжен и районен съд, съвместно с Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на проекта за „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

В Деня на отворените врати представители на различни общности – ученици, студенти, хора в неравностойно положение, ще се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби.

Събитието ще бъде открито от Магдалина Иванова, председател на Апелативен съд Пловдив. На него ще присъстват и председателите на Пловдивския окръжен и районен съд Веселин Хаджиев и Иван Калибацев, както и Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет /ВСС/ и  Зорница Златева, старши експерт „Връзки с обществеността” към ВСС.

След откриването ще бъдат наградени победителите от Апелативния район в организирания от ВСС конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”.

Гостите на Открития ден в Съдебната палата ще имат възможността да присъстват на възстановка на съдебен процес по наказателно дело, представен от студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. След това по време на информационния тур ще могат да разгледат различните служби, деловодства и регистратура, ще наблюдават технологията и разнообразието от предоставяните  съдебно-административни услуги.

Провеждането на „Ден на отворените врати” е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Подобни статии

Top