Депонирането на отпадъците най-печелившо в Асеновград

32 % увеличение на приходите за първото тримесечие отчита ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“ в Асеновград.

Данните са сравнени със същия период на миналата година. Постъпленията тогава са били малко над 116 000 лева, докато от януари до момента приходите от тази дейност са 154 000 лева.

Депонирани са 34 тона повече отпадъци като дружеството е увеличило и разходите си с 9 на сто. Причините са договори за няколко външни услуги- извозване на отпадни филтратни води и извършен мониторинг на отделените газове.

За първото тримесечие на годината всички общински дружества отчитат печалба, анонсира днес кметът на града Емил Караиванов. От 125 000 лева за миналата година „Пазари и тържища“ са увеличили приходите си на 137 000 лева за 2016.

Анализ на работата на ОП „Туризъм“ показва, че макар и с минимална сума, но то също завършва тримесечието със знак „+“.

Дружеството е спечелило само 4 000 лева повече до този момент спрямо същия период на миналата година. Най-голям е приходът от входни такси, тази година се отчитат и постъпления от дейностите по категоризация на обекти. Сумата там е 3240 лева.

Оказалата се на „червено“ за 2015-та общинска дейност „Инспекторат, Паркинги и гаражи“ също отчита положителен финансов резултат. 21 000 лева са събраните средства от общинските паркинги, на половина са приходите пък от такса „Синя зона“.

Печалбите са резултат от засилен контрол и ежемесечен анализ на постъпилите средства, похвали се кметът Караиванов.

Подобни статии

Top