Десетдневка, посветена на Васил Левски, започва в Дома на учителя в Пловдив

Десетдневка, посветена на Левски, започва в Пловдив

Отдел „Образование” организира съвместно с Регионален исторически музей – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”, Асоциация на учителите „Найден Геров” и Гражданско движение в полза на образованието „Христо Г.Данов” от 16.02. до 27.02. 2015 г. десетдневка, посветена на Васил Левски, в Дом на учителя „Петко Рачев Славейков” № 4.

Десетдневката включва поредица от събития: шест семинара с доклади и съдоклади с участието на учители по история и по български език и литература, преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски и специалисти от Регионален исторически музей – Пловдив, състезание между училищни отбори на тема „Левски и моето време, представяне и награждаване на творбите на участниците в конкурсите за лично ученическо творчество / стихотворения, есета, рисунки/ на тема „Левски и моето време”.

Тематичните доклади изнасят неизвестни или малко известни факти от живота на Васил Левски и ще предизвикат любопитството на историци, познавачи на българската история и граждани.
Пловдивските ученици пък от своя страна проявиха огромен интерес към литературния и художествения конкурси, като с най-добрите техни произведения ще бъде организирана изложба в Дома на учителя от 16.02.2015 г.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top