Десетокласниците се явяват на изпит по математика, денят е учебен

Над 54 000 десетокласници се явяват на национално външно оценяване по математика днес.

Изпитът се провежда в 1017 училища, ангажирани са близо 14 000 квестори.

Изпитът по математика започва в 8.00 ч. Тестът съдържа общо 17 задачи, 15 от тях са с избираем отговор.

За решаването на останалите две задачи с разширен свободен отговор, ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

Учениците имат 90 минути. Въпреки изпита на десетокласниците, денят е учебен. 

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.