Децата на Асеновград творят на тема „Апостолът през моите очи“

Общински ученически конкурс  на тема „Апостолът през моите очи“.

Община Асеновград, НЧ „Родолюбие” и Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) “Васил Левски” в града обявяват Общински ученически конкурс  на тема „Апостолът през моите очи“.

Повод за провеждане на инициативата е 151 години от гибелта на Дякона. Учениците могат да участват в две категории: рисунка и есе или стихотворение.

УСЛОВИЯ:

В категория I. Рисунка: Участниците се разделят в следните възрастови групи: Първа – І-ІV клас; Втора – V-VІІ клас; Трета – VІІІ-ХІІ клас. Рисунките се предават лично или се изпращат на адрес: гр. Асеновград, п. к.: 4230, обл. Пловдив, получател ЦПЛР “Васил Левски”, ул. “Захари Стоянов” №1, ЗА конкурса. НЕ СЕ ПРИЕМАТ РИСУНКИ ПО e-mail!

В категория II. Есе или стихотворение: Могат да участват ученици от 11 г. до 18 г., разделени в 2 възрастови групи: V-VІІ клас (11 г. – 14 г.) и VІІІ-ХІІ клас (15 г. – 18 г.). Есетата/Стихотворенията могат да бъдат предадени лично или изпратени по e-mail или по пощата на хартиен носител.

Литературните творби трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (шрифт Times New Roman 12, разредка 1,5), подписани с трите имена, рождена дата, училище, точен адрес и телефон за връзка на автора. Адресът, на който се изпращат есетата/стихотворенията, е: гр. Асеновград, п. к.: 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие – 1873”, пл. „Акад. Николай Хайтов” №4 или на e-mail: daficom@abv.bg и rossi_666@abv.bg , като прикачен файл, с обозначение: ЗА конкурса.

Всеки участник има право да представи по едно произведение във всяка  категория (есе; стихотворение; рисунка), специално създадено за конкурса, който ще бъде явен. Срокът за изпращане на творбите е до 07.02.24 г. (сряда), включително.

За всяка възрастова група се присъждат: първа, втора и трета награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително. За повече информация – тел: 0878 908 710; 0899 52 99 00; 088 54 111 70.