Децата на „Източен“ разсъждават на тема „Земята е нашия дом – да я опазим“

Район „Източен“ обявява конкурс по повод Деня на Земята – 22 април. Конкурсът е под патронажа на Кмета на район „Източен“ Емил Русинов.

Конкурсът е за есе или приказка. Темата е „Земята е нашия дом – да я опазим“. Приказката може да има и друго заглавие, но съдържанието да е свързано с темата, уточняват от администрацията на района.

Право на участие имат всички деца и ученици от учебните заведения на територия на район „Източен“. С есе могат да участват ученици, за приказка – деца от детските градини и подготвителните групи в училищата.

Своите произведения участниците могат да изпращат до 12 април на имейл адрес: obrazovanie@iztochen-plovdiv.bg  с придружаваща информация на писмото- трите имена на автора, учебно заведение, адрес и телефон за връзка с детето/родителя.

Обявяване на резултатите ще бъде на 18 април, а награждаването – 22 април.

Всички участници могат да участват с една  творба в обем до 2 страници; шрифт –Times New Roman, двустранно подравняване, междуредово отстояние 1,5. Всяка творба следва да има заглавие; на титулната страница трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора и наименование на учебното/детското заведение. Допустимо е в приказките да има илюстрация от автора.

Целта на конкурса е да покаже подкрепа и популяризиране на детското и ученическо творчество в областта на литературата.

Ще бъдат  отличени с  награди 3 есета и 3 приказки по темата.