Децата ще учат как се прави семеен бюджет още в началното училище

Напоследък споровете, свързани с новостите в образователната система, стават все по-разгорещени. Миналата седмица общественото внимание беше заето с дебати по проблеми, относно новите хрумвания в учебните програми по литература и история. Заради това обаче в публичното пространство все още не са обсъждани програмите по останалите учебни предмети.

Новият предмет „Предприемачество“ влиза още от първи клас, като децата постепенно ще усвояват знания както за труда и технологиите, така и за основните икономически понятия, с които борави обществото.

В проектите за нови учебни програми по „Технологии и предприемачество“, качени на сайта на МОН, е заложено първокласниците да се учат как се спестява, както и какво е значението на спестеното. Най-малките ученици ще трябва да могат да назоват стоки и услуги, както и да разбират необходимостта от финансови средства за закупуването на стоки. Също така ще се учат да разграничат „нужда“ от „желание“.

Заложено в програмата на първокласниците е и да се научат да боравят безопасно с инструменти. Също така и колко необходимо е да се пести енергия. Те ще трябва да могат да конструират изделия от готови елементи и да опознават начините за предварителна обработка на хранителни продукти. В първата си година като ученици децата ще се запознават и с понятия като „работно място“ и „план за работа“.

Във втори клас учениците ще учат как се работи в екип, както и за необходимостта от заплащане на видовете труд. В програмите е записано, че те „прилагат основни правила за работа в екип“ и познават популярни професии. На тази възраст хлапетата ще получават знания и за това как се работи с основни битови електроуреди като прахосмукачка и сешоар. Те ще трябва да могат да „свързват изразходването на парите в семейството с потребности и желания“.

Шестокласниците, като доста по-големи вече ще им се наложи да разработват варианти за семеен бюджет. Те ще трябва да могат да предложат и варианти за свой принос за увеличаване на доходите в семейството, както и да изчисляват енергийните разходи у дома. Освен това тук се усвояват и начините за приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване. Ще се учат и как се отглеждат плодове, зеленчуци и животни в малка ферма.

Акции, облигации и кредити не би трябвало да са тайна за учениците от осми клас, които ще учат по новите учебни програми. Те трябва да знаят как се създава и управлява фирма. Икономическите понятия, които тийнейджърите ще учат, се увеличават значително. Сред термините, които ще се преподават на осмокласниците, вече фигурират „пазарна икономика“, „планова икономика“, „предприемаческа инициатива“, „кредит“.

Авторите на програмите са записали също, че учениците трябва да „познават основните правни форми и възможности за организиране на фирма“. Освен това трябва да придобият умения и за нейното управление. Учениците ще посещават стопански организации, но освен това ще трябва да работят и по малки учебни проекти, както и да търсят и предлагат идеи за собствен бизнес. Програмите предвиждат 15-годишните да се „ориентират в планиране, организиране, ръководство и контрол на бизнеса“, да работят в екип и да „проучват бизнес средата“. Освен това те трябва да могат да обобщават и интерпретират резултати от маркетингови проучвания. Според програмите учениците ще трябва и да могат да се ориентират във видовете икономически системи и да знаят що е пазарен механизъм

Предвидено е те да могат да „разграничават видовете спестовни сметки и видовете кредити“, както и да правят разлики между „акции, облигации, кредити“. Осмокласниците трябва да могат да изработят и профил на успешния предприемач. Записано е също, че те „разграничават своя тип личност и това какви професии им съответстват“.

Източник: standartnews.com

Подобни статии

Top