Диалог на тъмно в библиотеката – в търсене на „светлото бъдеще“

Необичайно преживяване – диалог на тъмно предлагат на пловдивчани от Съюза на инвалидите в Пловдив. Това е събитие, в което представители на различни институции, граждани, уязвими групи, НПО, бизнес, култура и изкуство, ще бъдат поставени в необичайни за повечето хора условия и ще имат възможността да чуят другия по нов начин, посочват организаторите.

Събитието предвижда  преживявания в 90 минути в пълна тъмнина и 60 минути – обратна връзка на светло. В тази среда ролите на незрящи и зрящи ще се разменят и, за разлика от живота, незрящите ще водят зрящите в процеса на взаимно опознаване и диалог. Водещите са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт.

Организаторите канят желаещите за диалог в пълна тъмнина, защото вярват, че той създава условия на равенство и разбиране, в които нуждите на всеки участник биват “видени”, асимилирани и уважени при взимането на важни за групата решения. „Вярваме, че този модел на общуване, пренесен на сцената на социалното взаимодействие в обществото ни, би ни превърнал в по-толерантни и осъзнати граждани“, посочват от Съюза на инвалидите.

Чрез този нестандартен метод за водене на диалог те искат да насърчат включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения като същевременно променят предразсъдъците по ключови обществени теми.

В тъмното ще стане ясно: Можем ли да чуем другия по-добре, когато не го виждаме? Можем ли да потърсим начините за решаване на проблеми през чуждата гледна точка? Можем ли чрез диалог “на тъмно” да намерим „светлото бъдеще” за българското общество?

Датите са: 9, 10, 11 декември 2015 г. (сряда, четвъртък и петък)
Часове на сесиите: От 11:00 ч. до 14:00 ч. и от 15:00 ч. – 18:00 ч.
Място: Библиотека Иван Вазов в гр. Пловдив, вход откъм Немската читалня на Гьоте-институт, ул. Иван Вазов.

 

Подобни статии

Top