Димитър Кацарски ще представлява общината във ВиК-асоциация

Зам.-кметът Димитър Кацарски да представлява Община Пловдив в Общото събрание на Асоциацията по ВиК  – Пловдив ще решават днес общинските съветници.

Асоциацията е създадена на 1 юли 2010 година след проведено Общо събрание. Тя е юридическо лице и извършва управление на ВиК-системите на нейната територия. В асоциацията участват по един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия.

На 12 ноември от 10:00 ч. ще се състои следващото Общо събрание на асоциацията. В дневния ред е включен отчет за дейността за миналата година, приемане н абюджет за 2014-та и 2015-та година.

Участниците в Общото събрание ще взема също решение за сключването на договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане със съществуващия оператор  ВиК – Пловдив.

Щ есе вземе и решение за сключване на споразумения за регулаторни цени между ВиК Пловдив и общините Хисаря, Кричим, Стамболийски и Раковски за стопанисване на обекти, изградени по Оперативна програма „Околна среда“.

Подобни статии

Top