Дискусия за опазването на редките растения и животни във влажните зони

Разрешават риболова на Гребната за Никулден

Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров ще открие в Пловдив дискусия на тема „Влажните зони и нашето бъдеще“. Събитието е посветено на Световния ден на влажните зони – 2 февруари.  Гуджеров ще открие дискусия на тема: „Влажните зони и нашето бъдеще“.  Събитието ще се проведе от 11.00 часа в административната сграда на Гребния канал. На откриването ще бъде и кметът Иван Тотев.

Проявата е съвместна инициатива на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив, Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив, Община Пловдив и се осъществява със съдействието на Областния информационен център.  В нея ще вземат участие членове на Младежкия воден парламент от страната, ученици от пловдивски училища,студенти от Аграрния университет в града, както и експерти от Зелени Балкани и Българското дружество за защита на птиците.

Участниците ще обсъждат опазването на редките видове растения и животни във влажните зони, устойчивото използване на ресурсите в тези зони и участието на младите хора в процеса на управление на водите. С технически средства ще се извърши наблюдение на водолюбиви птици в река Марица в близост до Гребния канал.

На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. България е една от първите страни, подписала конвенцията, която определя необходимите мерки за опазване на този тип природни екосистеми и разумно използване на техните територии и ресурси.

 

Подобни статии

Top