Дискутират тайната на осиновяването в Пловдив - DC news

Дискутират тайната на осиновяването в Пловдив

Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пловдив ще се включи днес от 11 часа в тазгодишното издание на Национална информационна седмица с организиране на Кръгла маса на тема  „(Три)ъгълник от любов или колко страни има осиновяването?“ с участието на екипа на на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“  (БАОО).

По време на кръглата маса специалисти, осиновители и кандидат – осиновители ще дискутират предстоящите промени в Семейния кодекс, тайната на осиновяването или какво се случва, когато липсва триъгълника от любов (осиновен, осиновител, биологичен родител), подкрепата и грижата след осиновяване на детето.

От 13.30 часа ще бъде представен филма  „Триъгълник от любов”, създаден по проект на БАОО „Да не отхвърлим за втори път едно дете”, програма „Вяра в децата на семейството”, осъществен с подкрепата на Фондация „Лале” и Фондация ОУК. Проектът е награден за „Проект на годината” през март 2016 г.

До края на деня специалисти от Комплекс за социални услуги за деца и семейства – социален работник, психолог и юрисконсулт ще са на разположение на гражданите за консултации относно различните аспекти на осиновяването.

На събитието ще присъстват представители на Община Пловдив, екипа на БАОО, Регионална Дирекция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Отделите за закрила на детето в Пловдив и региона, доставчици на социални услуги, осиновители и кандидат-осиновители, както и партньори на комплекса. Модератор на Кръглата маса ще бъде Десислава Божкова – психотерапевт и автор на книгата „Осиновяването“.

Подобни статии

Top