Днес казваме „Не!“ на насилието над жените

Само жени, които никога не са били във връзка, в която единия партньор упражнява насилие, може да се запитат „Защо тя просто не си тръгне?”.

Има много причини, поради които жената може да остане в тези отношения. Свикнали сме да мислим за насилието над жени като нещо, което се случва там някъде, на хора, които ние не познаваме.

На дъщерите, на лошите родители. На онези, които „си го търсят“. И е абсолютно сигурно, че ако се случи на нас… не, не в никакъв случай не бихме го позволили или най-малкото ще си тръгнем веднага.

Свикнали сме със съседите от долния етаж, които вдигат врява през вечер. Чуваме това, което си крещят и сме наясно какво се случва.

Истината е, че всяка една жена може да бъде на мястото на „съседката от долния етаж”.

Никой не е застрахован. Насилието е нарушение на правото на живот и на свободата.

От юридическа гледна точка с този акт се нарушават правата, гарантирани на жената от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и още много други международно ратифицирани документи.

Насилието е свързано освен с телесни увреждания, и с посегателство върху честта и достойнството – обиди, неуважение, уронване на престижа, подкопаване на самоуважението, насаждане на страхове и комплекси.

Днес отбелязваме Световния ден за премахване на насилието над жените.

Жените жертви на домашно насилие нямат вина. Не бива да допускаме насилието да става част от нормалното.

Подобни статии

Top