Дни на зелената енергия на Пловдивския панаир

1306

Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) съвместно с Международен панаир – Пловдив (МПП) организират “Дни на зелената енергия и енергийната ефективност“, които ще се проведат от днес до 03 октомври.

Програмата на Дните на зелената енергия е динамична, информативна, иновативна, наситена с разнообразни събития по теми в областите интелигентно управление на енергията, околната среда и климата:

·         Семинар „Зелени обществени поръчки в действие“

·         Семинар “Договори с гарантиран резултат“

·         Единадесета Национална конференция на АБЕА – „Интелигентни градове и региони – устойчиво енергийно управление и финансиране“

·         Церемония по награждаване на победителите във ВЕИ Шампионската лига за България

·         Щанд с информация и консултации за общини и граждани по възможностите за участие в обучения и проекти за енергийно ефективни мерки и използване на ВЕИ.

По време на Дните на зелената енергия и енергийната ефективност ще бъдат представени иновативни проекти и решения в областта на интелигентния екологичен и енергиен мениджмънт, сградите с нулево енергийно потребление, както и обучителни презентации за финансиране на енергийна ефективност в общини и предприятия.

В рамките на Техническия панаир ще функционира щанд с информационни материали на енергийните агенции (Палата 11), на който ще се предоставят материали по предстоящи програми за финансиране на проекти за общини в областта на зелените иновации и ЕЕ в отоплението.

Единадесетата Националната Конференция на АБЕА е посветена на темата „Интелигентни градове и региони – устойчиво енергийно управление и финансиране“. Конференцията ще протече в две сесии с дискусии.

Първата сесия се фокусира върху предизвикателствата пред градското енергийно снабдяване, потребление и интегриране на ВЕИ инсталации; реализиращия се в Пловдив интелигентен градски енергиен мениджмънт в реално време; виртуалната обсерватория за енергия, околна среда и климат; енергийно обновяване на спортни сгради с близки до нулево потребление… и примера на три спортни сгради в Пловдив.

Втората сесия ще се фокусира върху модели за финансиране на устойчиви енергийни решения в общини, както и оценки за социално-икономическите ползи от повишаването на енергийната ефективност. За предприятията ще бъде представен специализиран софтуер за енергиен мениджмънт по стандарта ISO 50 001, който освен система за мониторинг включва и екипен анализ на възможностите за подобряване, управление на документи, създава планове за действие, оптимизира комуникацията в предприятието, съхранява и анализира бази данни и автоматично изпраща имейли на потребителите като напомня за срокове, задачи и отговорности, свързани с управлението на енергията.

Семинарът „Зелени обществени поръчки в действие“ включва представяне на темите за „зелено” офис оборудване, избор на „зелено” осветление, „зелени“ поръчки на транспортни средства и на домакински електроуреди. Насочено е към широк кръг участници – представители на фирми, държавни и общински организации, граждани.

Семинар „Договори с гарантиран резултат“ е инициатива на Черноморския енергиен център. Целта е представителите на фирми и общини да бъдат обучени в реализиране на проекти за енергийна ефективност и смяна на горивната база чрез прилагане на договори с гарантиран резултат – как чрез нулеви инвестиции от страна на общината да се използват енергийните спестявания като ресурс за възвръщане на направените от трета страна инвестиции.

Ще бъдат представени успешно реализирани проекти на общини. Обученията е насочени към широк кръг представители на общини и заинтересовани фирми.

В края на Дните на зелената енергия ще се състои церемония по награждаване на победителите във ВЕИ Шампионската лига.  За поредна година общини и фирми ще се състезават в две категории – биомаса и слънчева енергия, и ще получат специално изработени „олимпийски” медали и купи. През 2015 година ще получат сертификати общини, активно участвали в изграждането слънчеви инсталации и фирми, изградили инсталации на биогаз за оползотворяване на отпадъци. Две журита работят по класиране на номинациите по критериите иновативност, технология, сътрудничество и сложност.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top