Добра събираемост на данъците в Асеновград - DC news

Добра събираемост на данъците в Асеновград

С 340 хиляди лева повече са постъпилите приходи в общината за първото тримесечие  в сравнение със същия период на 2015-та. До момента в  бюджетната сметка има 5, 2 милиона лева. От тях малко над три милиона са от местни налози.

700 хиляди лева са платеният данък битови отпадъци. В сравнение с миналата година той е  набъбнал с 180 хиляди лева. Отчита се и преизпълнение на данък МПС с 115 хиляди лева.

Община Асеновград  има преизпълнение и на събираемостта на глобите за януари, февруари и март месец тази година в размер на 7 хиляди лева

На минус  пък е събираемостта от патентен данък и данък придобиване. Там сметките показват с 17 хиляди по-малко събрани пари.

За първото тримесечие с 132 хиляди лева по-малко са и постъпленията от неданъчни приходи. За същия период през миналата година са  реализирани продажби на общински земи и печалба от 1, 7 милиона лева.

От общината напомнят, че до края на месеца предплатилите целия годишен размер на задълженията ползват отстъпка 5 на сто.

 

Подобни статии

Top