Доброволци решават казуси за „Пловдив 2019“

Конкурс за площада пред ГДН Борис Христов в Пловдив

Обучение за доброволци на Европейска столица на културата, организирано от фондация „Пловдив 2019“,  ще се проведе днес и утре в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“.

В рамките на два дни заедно с Мери Садовска, куратор в направление „Сценични продукции“, Вроцлав – Европейска столица на културата 2016, всички участници ще се запознаят със същността на това какво е да си доброволец, какви са отговорностите и разбирането за лоялност на работата в екип.

Програмата е фокусирана върху разрешаване, самостоятелно и групово, на конкретни казуси при осъществяването на мащабни културни прояви.

Цялото събитие се основава на активното участие чрез обучение, разрешаване на проблеми и казуси, като ще бъдат включени и задачи свързани с физическата и интелектуална ангажираност на участниците.

Обучението е част от платформата за информационни срещи и семинари ФОРУМ 2019, имаща за цел за повиши информираността, изграждане и развитие на капацитет и създаване на основа за успешната реализация на проекта Европейска столица на културата.

Подобни статии

Top