Домашен социален патронаж събра нуждаещи хора в Пловдив

Информационно-консултативна среща за социалните услуги в Пловдив бе организирана за 80-те потребители на топъл безплатен обяд в Домашен социален патронаж.

Повече от месец хората, които са включени в спечеления от Община Пловдив проект „Осигуряване на топъл обяд в община Пловдив“ идват всеки делничен ден, за да вземат храна. Топла храна по този проект ще се предоставя до края на месец септември.

Консултиране за многобройните социални услуги в Пловдив  и за достъпа до тях са част от съпътстващите дейности за участниците в проекта. Финансирането в размер на 12 558лв. е от Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип – 3, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“.

Това е поредния  проект в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, който  допълва  целенасочената общинска социална политика.

Подобни статии

Top