До края на юли НАП Пловдив събра със 105 млн. лв. повече от миналата година

Нап Пловдив

Над 1 милиард лева са приходите от данъци и осигурителни вноски, събрани от НАП Пловдив за седемте месеца на годината, което е със 105 млн. лв. повече от постъпленията за същия период на 2013 г. Очаква се в края на годината приходите, събирани от пловдивската дирекция на НАП да достигнат 1,744 млрд. лв., което е 100% изпълнение на годишния план.

Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица, за седемте месеца достига 173 милиона лева и бележи ръст от 35 млн. лв. спрямо 2013 г. Приходите от корпоративни данъци са близо 126 млн. лв., което е увеличение с 21 млн. лв.. Събраният данък върху добавената стойност е в размер на 188 млн. лв. или увеличението спрямо края на юли 2013-та е 23 млн. лв.

Приходите от вноски за Държавно обществено осигуряване /ДОО/ за периода са 293 милиона лева или с близо 27 милиона лева повече от предходната година. Вноските за здраве пък изпреварват миналогодишните със 17 милиона лева и сега възлизат на 145 милиона лева. Отлични са резултатите и при Допълнителното задължителон пенсионно осигуряване /ДЗПО/ – 63,3 млн. лв. срещу 57,9 млн. лв. през миналата година.

Прогнозата на приходната агенция в Пловдив са до края на годината да бъдат събрани за бюджета 117 милиона лева повече приходи в сравнение с 2013 година. Едновременно с това Агенцията поддържа партньорско отношение към коректния бизнес и безпрецедентно ниски нива на т.нар. „задържан ДДС“.

 

Подобни статии

Top