До 31 март е срокът за плащане на такса за домашно куче

На 31 март изтича срокът, в който собствениците на домашни кучета трябва да платят годишната такса за питомците си в общината. Таксата за едно куче е 30 лева годишно.

От Дирекция „Екология“ призовават всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в районната администрация своя домашен любимец и не са заплатили таксата „куче”, да направят това в определения срок.

От общината припомнят, че регистрацията на всяко домашно куче е задължителна, включително и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Ежегодната регистрация се извършва в районната администрация по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразени в него идентификация /маркировка/  на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации за периода, поставени от ветеринарен лекар.

По данни от общинския Електронен регистър на домашните кучета, в административната база данни на Община Пловдив са  регистрирани общо 5 285 домашни кучета. От тях 754 са кастрирани, 3471 са с поставен микрочип, 292 са регистрирани в  категория „ловни”, 807 са регистрирани в категория „кучета на инвалиди”, а 135 са одомашнени от общинския приют за безстопанствени кучета.

От началото на 2015 г. до момента са регистрирани нови 111 домашни кучета. От тях 14 са кастрирани, 93 са с поставен микрочип, а 4 са одомашнени от общинския приют за безстопанствени кучета. През същия период 818 собственици на домашни кучета са пререгистрирали своите любимци.

До края на март такса за притежаване на куче за 2015 г. трябва да бъде заплатена за 1647 вече регистрирани домашни кучета, а пропусналите да заплатят годишната такса за 2014 г. са 839 собственици на четириноги.

Глобата за неспазване на крайния срок 31 март за пререгистрацията на домашно куче е 15 лв.

При установяване липса на идентификация на домашното куче, поставена от ветеринарен лекар, собственикът ще бъде глобен от служители на Пловдивския общински инспекторат с 50 до 200 лв., предупреждават специалистите от Дирекция „Екология“.

Подобни статии

Top