ДСБ: Кметът да каже кой е виновен за транспортния проект

Кметът на Пловдив Иван Тотев да съобщи на гражданите кой е виновен за провала на транспортния проект, както и публично да заяви кой ще понесе отговорността за това, настояха на извънреден брифинг новият градски лидер на ДСБ Йордан Иванов и зам.-шефът на партията Атанас Атанасов.

Проектът трябваше да стартира на 1 април. След това обвиниха НАП, че не могат да свържат устройствата, после шофьорите, които саботирали системата, последва токов удар, както  и проблем със софтуера, заяви Йордан Иванов.

Според него общината е заплатила неправомерно повече от 8 милиона лева за неработеща система и по този начин не е защитила обществения интерес.

Управата на града дължи отговор на пловдивчани защо  е подписан приемо-предавателния протокол, защо е извършено  плащане  към фирмата изпълнител и към 31 декември 2015 година общината е приела и подписала документ, че проектът е изпълнен, а системата и досега не работи, подчерта Иванов.

Той допълни, че от сайта  на Агенцията за обществени поръчки се вижда, че на 28 януари 2016 година общината е публикувала информация, че договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт  е изпълнен в срок и в пълен обем, всички суми са разплатени, не се дължат суми и не са платени неустойки.

Много често се случва в България някой да вземе пари и да не свърши работа. Управниците обичат европейските средства, но не обичат европейските правила. Случаят в Пловдив го доказва, провалът е за милиони. Кметът трябва публично да излезе и заяви кои са виновните за това, каза още Атанасов и допълни, че партията му има намерения да предприеме следващи стъпки, ако няма отговор от страна на общината. По думите му не е изключено да става въпрос за корупционна схема и раздаване на комисионни.

Публикуваме пълния текст на изявлението на Демократи за силна България: 

Политическа позиция на ДСБ

относно: Транспортния проект в гр. Пловдив

Във връзка с провала на транспортния проект в гр. Пловдив, който още не е завършен, и използвайки публични данни, ние от ДСБ Пловдив констатираме, че община Пловдив е действала напълно безотговорно при изпълнението на проекта. Общината, в качеството й на Възложител по договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, не е защитила обществения интерес на пловдивчани, като неправомерно е разплатила 8 154 192. 50 лв. и едновременно с това си е вързала ръцете като е приела работата на изпълнителя, в резултат на което не е потърсила неустойка от фирмата изпълнител на стойност 81 541 лв. на ден за забавата на изпълнението на проекта.

Първи проблем:Общината е направила окончателно плащане на фирмата изпълнител на стойност 8 154 192.50 лв., при условие, че по реда на сключения договор то следва да се извършва след „окончателно въвеждане на всички системи в експлоатация, провеждане на обучения……..“ (чл. 9 от договора). В допълнение на това, окончателното плащане по реда на договора следва да бъде реализирано след двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след представяне на фактура оригинал. От наличните публични данни, става ясно, че общината е разплатила тези средства, което недвусмислено означава, че общината официално е приела работата на Изпълнителя за свършена към края на 2015 г. А днес, в средата на 2016 г., проектът още не е пуснат в експлоатация.

Втори проблем:От наличните данни в сайта на АОП се вижда, че договорът с фирмата е приключил на 31.12.2015 г. Общината от своя страна е имала право да претендира за неустойка за забавата на фирмата изпълнител в размер на 81541 лв.  на ден (0.5% на ден от стойността на целия договор – чл. 31 от договора). Общата сума, която общината е можела да поиска  като неустойка за забавеното изпълнение от страна на фирмата, е 4 892 515 лв., която е 30% от стойността на договора. Но с приемането на работата за свършена, общината сама си е вързала ръцете и няма възможност към момента да предяви такава претенция.

Трети проблем: От сайта на АОП се вижда, че Община Пловдив на 28.01.2016 г. е изпратила към АОП информация за изпълнението на договора за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт, където е упоменала, че договорът е изпълнен в срок, е изпълнен в пълен обем, всички суми са разплатени и във връзка с изпълнение на договора не се дължат суми и не са платени неустойки. А към ден днешен, системата за управление на градския транспорт не функционира.

Ние от ДСБ Пловдив питаме ръководството на община Пловдив:

Защо община Пловдив е извършила окончателно плащане, след като проектът не е бил завършен? Кой е разписал приемо-предавателния протокол, кой е приел цялата работа за свършена в края на 2015 г., след като юли месец на 2016 г. системата още не функционира и кой ще понесе отговорност за това деяние?

Вързала ли си е ръцете община Пловдив като е приела цялата работа на фирмата изпълнител и не е претендирала неустойки на стойност 81 541 лв. на ден?

Излъгала ли е община Пловдив Агенцията за Обществени Поръчки с информацията, че договорът е изпълнен в пълен обем и в срок?

ДСБ – Пловдив призовава ръководството на община Пловдив да поеме отговорност и да спре да занимава пловдивчани с уволнението на някакви експерти във фирмата изпълнител. Първа задача на общината следва да бъде предявяването на претенция, ако се налага и по съдебен ред, и да защити в максимална степен паритена пловдивчани!

Ако кметът Тотев не реагира своевременно и адекватно, ние сме в готовност да предприемем действия на национално ниво чрез нашите народни представители.

Ръководството на ПП ДСБ Пловдив

Подобни статии

Top