Държавата даде пари на общините с блокирани сметки в КТБ

БНБ днес ще обяви резултата от проверката на КТБ

Всички сметки средства на общините по блокираните им сметки в КТБ са възстановени за сметка на републиканския бюджет, съобщиха от Министерство на финансите.  Ведомството възстанови остатъка от 36,8 млн. лв. на 15 общини, чиито сметки бяха обслужвани от банката. Припомняме, че общият размер на наличностите на общините там беше 76,1 млн. лв. От тях през  септември бяха предоставени временните безлихвени заеми от централния бюджет за 39,3 млн. лева.

Извършената на 13 декември 2014 г. операция е въз основа на подадена справка-декларация от общините. Чрез бюджета на всяка община парите ще бъдат разпределени по сметки и по второстепенни, и от по-ниска степен, разпоредители. Така ще бъдат възстановени текущите разплащания на дейностите в общините и ще се намалят просрочените задължения, свързани с основни социални и инфраструктурни проекти.

В Пловдивска област само община Раковски бе обслужвана от КТБ. Общинските средства, които бяха блокирани в банката възлизат на 3 148 126 лв.

Сред по-големите общини, чиито пари бяха блокирани във финансовата институция, бяха още Бургас, Сливен, Казанлък, Дупница и др.

 

Подобни статии

Top