Държавата отказа да премести Центъра за деца с увреждания в Асеновград

Институцията остава на площад „Бански”,  засега

Идеята да се преустрои  първият етаж на сградата на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа в Асеновград засега остава в архива. С мотива, че помещенията са не подходящи социалното  министерство  отказва да премести институцията.

Така въпреки, че на територията на общината има регистрирани повече от 200 деца с увреждания, услуга могат да ползват едва 30 нуждаещи се. Посещенията са почасови, а заради ограниченото пространство за най-малките не може да бъде осигурена стая за почивка. Няма обособени и кабинети за отделните специалисти, коментира Добромир Кузманов, управител на Центъра.

„Ако ни преотстъпят правото да ползваме първият етаж на  дом „Таньо войвода” ще разширим капацитета на дневния център и повече деца ще могат да ползват услугата. Ще дадем възможност на специалистите да изградят собствени кабинети и да работят индивидуално с децата, в зависимост от нуждите им. Ще има занималня и помещения за дневен сън за най-малките“.

За момента Дневният център ще използва единствено физкултурния салон в дом „Таньо войвода”. Там ще работи основно кинезетерапевт, ще бъдат закупени и различни уреди, необходими  за рехабилитация на децата.

Освен с физически увреждания Центърът се посещава и от деца с ментални проблеми. В него работят 12 специалисти- психолози, логопед и социални работници.

Подобни статии

Top