„Европациент“ иска да управлява общинската болница в Асеновград

Пациентска организация иска да поеме управлението на болницата в Асеновград и да реализира цялостен проект за нейното стабилизиране и развитие. Това става ясно от писмо на Българска асоциация „Европациент“ до Общинския съвет, както и проекто-договор за правата и задълженията на страните, съобщава Радио Пловдив. 

Вариантът е да бъде сключен тристранен договор за съвместна дейност между асоциация „Европациент“, община Асеновград и многопрофилната болница.

Сред конкретните предложения за партньорство са закупуване на нова апаратура, допълване на персонала с необходимите специалисти, преструктуриране на сградния фонд и някои отделения за оптимизиране дейността на болницата.

Асоциацията се ангажира да търси европейско финансиране и да създаде на територията на здравното заведение Телемедицински център.

Подобни статии

Top