Еколози с неформална акция „Да спасим парк Отдих и култура“ (СНИМКИ)

Еко- и природозащитници ще се съберат днес от 10:30 ч. на Гребната база (пред трибуните) на неформална информационна кампания под надслов „Да спасим парк Отдих и Култура“. Целта е да се осведоми широката общественост какво се случва в най-големия парк в Пловдив и какви са бъдещите проекти, за които сме слабо информирани.

Ще се включат и представители на Сдружение за граждански контрол и защита на животните, Зелени балкани, Съюзът на ландшафтните архитекти и други организации. Зедно с активните граждани от кампанията те ще разясняват какво е актуалното състояние на зелените площи в града, как се управляват, как това влияе на здравето на хората и др. Ще стане ясно и какви дела се водят в момента срещу проекта за втори гребен канал и строежа на зоологическа градина.

На 19 ноември 2015г. Върховният административен съд (ВАС) постанови поредно съдебно решение, с което обявява действията на Община Пловдив и Регионалната инспекция за околната среда и водите (РИОСВ), относно проектирането и изграждането на новата зоологическа градина, за незаконни.

Припомняме, че в района на зоопарка от месец юни се извършват строителни дейности и сечи на стотици дървета, като това се извършва според екозащитниците без влязло в сила разрешение за строеж. Според тях липсва и приет по изискуемия ред нов общ устройствен план (ОУП) на града, който да предвижда изграждане на дублиращ гребен канал и зоологическа градина.

С новото си решение ВАС задължава пловдивския съд да разгледа по същество законосъобразността на писмото по оценка на въздействието върху околната среда, с което местната екоинспекция одобрява негативните ефекти от изграждането на зоопарка. По този начин върховните съдии постановяват, че единствено надлежни експертизи могат да установят дали изливането на бетон и сечта на стотици дървета в границите на парк „Отдих и култура” не нарушава националното екологично законодателство. (Съдебното решение можете да видите тук)

Припомняме, че с предишно емблематично решение в началото на октомври Административен съд – Пловдив обяви, че екологичната оценка на ОУП в границите на територията на парк „Отдих и култура” е приета по незаконен начин. Според назначените от съда вещи лица е недопустимо зелените площи в Пловдив да се намалят до 11 кв.м./жител и 570 000 кв.м. храсти и дървета да се предвидят за изсичане, тъй като това противоречи грубо на нормативните изисквания. Експертната оценка напълно потвърди позицията на природозащитници, че смяната на ОУП застрашава съдбата на целия парк и най-големият бял дроб на Пловдив.

Снимки: Фейсбук

Подобни статии

Top