Еко енерджи: Ще преместим площадката за гуми извън територията на Пловдив

Управителят на фирма „Еко енерджи“ инж. Терзиев изпрати писмо, в което изразява становище по повод решението на РИОСВ прекрати процедурата по ОВОС за инсталация за рециклиране на гуми.

Както вече е известно РИОСВ прекрати процедурата по ОВОС за инсталация за рециклиране на гуми, започнала през Ноември 2021 г.

Причините не са   повлияни от  информациите в медиите и изречените неистини, а заради ново излязла  Наредба, оповестена на 16.01.2024 г от РЗИ до РИОСВ  за условията, на които вече трябва да отговарят и се разполагат инсталации за третиране на отпадъци и относно минимални разстояния до обекти, подлежащи на здравна защита.

В тази връзка ние експерти от ЕКО ЕНЕРДЖИ 50 ООД, бихме искали да информираме пловдивската общественост, че  ще се съобразим с тези изисквания на новата  Наредба, както  и от желанието на група хора и някои институции и ще преместим площадка извън територията на Пловдив на друго подходящо място на Пловдивска област и съобразено с новите изисканията за здравна защита.

В предвид на обстоятелството, че имаме вече редица направени процедури и действия по Доклада за ОВОС се надяваме да получим окончателно решение от РИОСВ в кратки срокове.

За всичко това ще информираме  своевременно обществеността на град Пловдив и  да решим проблема със  замърсяването от стари автомобилни гуми, чрез нови иновативни технологии,  безвредни за въздуха, водата, почвата и човешкото здраве.