Експерт: Климатът се влошава по-бързо, отколкото признават - DC news

Експерт: Климатът се влошава по-бързо, отколкото признават

Климатът се влошава по-бързо отколкото признават експертите

Негативните промени в климата се развиват по-бързо, отколкото признават метеоролозите. Техните твърдения се базират на факта, че не се регистрира трайно повишаване на средната температура, без да се изготвя цялостен модел на измененията, включващ всички фактори. Това заяви Лияна Аджарова, изпълнителен директор на Енергийна агенция-Пловдив, на семинар в рамките на Дните на зелената енергия. Проявата е част от съпътстващата програма на Международния технически панаир в Пловдив.

Според нея в този модел трябва да присъства замърсяването на въздуха, което е проблем и за повечето български общини, защото оказва силно влияние за влошаване на климата. Например метанът, който се отделя в селското стопанство и други отрасли, задържа приземния озон, а той е вреден за околната среда и за здравето. Саждите също имат неблагоприятно въздействие. Недооценяването на промените в климата е най-голямата бариера пред борбата с тях, каза Аджарова.

Другият мит е, че електричеството е чиста енергия, защото при неговото производство се отделя най-много въглероден диоксид в атмосферата – 683 килограма за получаване на един мегаватчас, добави тя. Най-безвредно е използването на дърва в пиролизни котли, а природният газ е в средата на класацията, направена въз основа на проучвания. Тя бе представена на семинара „Моделиране и измерване на качеството на въздуха в градовете“.

Дискусиите за алтернативната енергия ще продължат на Десетата националната конференция на Агенцията на българските енергийни агенции (АБЕА) на 2 октомври. Тя е посветена на темата „Интелигентни градове и региони – устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци“.

В края на конференцията ще бъдат наградени победителите във ВЕИ Шампионската лига в двете категории – „Биомаса“ и „Слънчева енергия“. Номинирани са енергонезависима мандра на биогаз, проекти за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци, локални соларни електроцентрали в жилищен блок и обществени сгради.

Дните на зелената енергия, чиято програма включва общо шест събития, завършват на 3 октомври с откриването на Лаборатория за изпитване и сертифициране на твърди биогорива и компост в Пловдив. Общини и граждани могат да получат информация и консултации за участие в проекти за използване на възобновяеми енергоизточници на специален щанда в панаира.

Инициативата на АБЕА се провеждат за четвърти път в рамките на изложението. На него се представя цялата съвкупност от решения – финансови инструменти, продукти, реализирани проекти, помагащи за намаляване на енергийните разходи на фирмите и домакинствата.

Международният технически панаир продължава до 4 октомври. Близо 870 фирми от 37 държави показват модерни разработки в областта на машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, екологията, управлението на водите, информационните технологии, химическата и минната промишленост, транспорта и автосервизното оборудване. Иновациите са основен акцент на деловия форум за инвестиционни стоки и технологии, организиран от Международен панаир Пловдив.

 

 

 

Подобни статии

Top